Branddörr

Här på Ekmans Ståldörrar erbjuder vi ett brett sortiment av branddörrar av hög kvalitet för att säkerställa brandskydd i olika miljöer. Våra branddörrar är certifierade och uppfyller alla relevanta säkerhetskrav för att skydda liv och egendom i händelse av brand.

Oavsett om det är för bostäder, kommersiella fastigheter eller industriella anläggningar, har vi branddörrar som passar dina behov och krav. Med olika brandsäkerhetsklasser och egenskaper kan vi hjälpa dig att hitta den perfekta branddörren för din byggnad. Kontakta oss för mer information om vårt sortiment av branddörrar och låt oss bidra till ökad brandsäkerhet i din verksamhet.

Brandsäkra hemmet med en branddörr

Att installera en branddörr i ditt hem, arbetsplats eller lokal är en viktig åtgärd för att öka brandsäkerheten. Våra branddörrar är designade för att motstå spridningen av eld och rök, vilket ger dig, din familj, dina kollegor, dina kunder eller dina gäster värdefull tid att evakuera säkert i händelse av brand. Med högkvalitativa material och robust konstruktion erbjuder våra branddörrar ett effektivt skydd mot brand och kan bidra till att minska skador på din egendom.

Branddörrar till hus, lägenhet och arbetsplats

I vårt sortiment har vi branddörrar som passar olika typer av miljöer, inklusive hus, lägenheter och arbetsplatser. Oavsett om du behöver en branddörr till ditt hus, lägenhet eller arbetsplats kan vi hjälpa dig hitta rätt branddörr just för dig. För mer information vänligen kontakta oss så hjälper vi er till en säkrare vardag.

Vad är en branddörr

En branddörr är en säkerhetsdörr som är utformad för att motstå brand och förhindra att brand och rök sprider sig mellan olika områden i en byggnad. Dessa dörrar är konstruerade med material som kan stå emot höga temperaturer under en viss tid för att ge människor tid att evakuera och för att skydda egendom.

Branddörrar är ofta utrustade med tätningsmedel för att förhindra spridning av rök och giftiga gaser. De är en viktig del av brandskyddssystemet i byggnader och kan vara av olika brandklasser beroende på deras förmåga att motstå brand under en specificerad tidsperiod. Branddörrar är en kritisk komponent för att öka säkerheten i hem, lägenheter, och arbetsplatser genom att minska risken för skador och förluster vid en brand.

Behöver jag en branddörr?

Att ha en branddörr i ditt hem är en viktig säkerhetsåtgärd som kan rädda liv och minska skador i händelse av en brand. Branddörrar är konstruerade för att förhindra spridning av brand och rök, vilket ger dig och din familj mer tid att evakuera säkert. Särskilt om du bor i en lägenhet eller ett flerfamiljshus kan en branddörr vara avgörande för att hindra branden från att sprida sig till andra delar av byggnaden.

Dessutom kan en branddörr minska risken för rökskador och minska mängden giftiga gaser som sprids, vilket kan vara livsavgörande i en nödsituation. Även om lagen kanske inte kräver att du installerar en branddörr i ditt hem, är det starkt rekommenderat att göra det för din och din familjs säkerhet. Att investera i en branddörr är en förebyggande åtgärd som kan ha enorma fördelar om olyckan är framme.

Vanliga frågor och svar om branddörrar

Här nedan finner du vanliga frågor och svar om branddörrar

När en dörr är brandklassad innebär det att den har genomgått tester och blivit godkänd för att uppfylla specifika brandkrav och standarder. Det innebär att dörren har förmågan att motstå spridning av brand och rök under en viss tidsperiod. Brandklassificeringen indikerar hur länge dörren kan stå emot brand och värme innan den ger vika, vilket ger människor tid att evakuera eller att räddningstjänsten att agera.

Brandklasserna E, EW och EI avser förmågan hos dörrar i en brandcellsgräns att motstå effekterna av brand under en viss tid. Brandklassen anges vanligtvis med en tidsangivelse, till exempel EI(2)15-EW60 eller EI(2)15-EW120, där E avser ”Integritet” (täthet) och I ”isolering”. Siffran talar om antalet minuter som dörren testats för brandspridning. Ju högre siffran är, desto längre är den uppskattade tiden som dörren kan hålla branden tillbaka. Att ha en brandklassad dörr är avgörande för brandskyddet i en byggnad och kan vara livsavgörande i en nödsituation.

Brandklasser för dörrar visar vilka egenskaper dörren har för skydd mot spridning av brand. Brandklasserna E, EW och EI avser förmågan hos dörrar i en brandcellsgräns att motstå effekterna av brand under en viss tid, t ex 30, 60, 90 eller 120 minuter. EI förhindrar att öppna lågor passerar och ställer samtidigt krav på en max temperaturstegring (max 180°C). EW förhindrar att öppna lågor passerar tillsammans med begränsning av strålningsvärme (max 15kW/m2). E förhindrar att öppna lågor passerar. Det finns inget krav på begränsning i värmegenomgång eller strålningsvärme.

Valet av brandklass beror på byggnadens krav och behov. Brandklassen anges vanligtvis med tidsangivelsen för för hur många minuter dörren testats för brandspridning,  till exempel EI60 eller EI(2)15-EW60

 

Branddörrar kan identifieras genom olika egenskaper och märkningar. Vanliga kännetecken inkluderar en typgodkänd brandklassificering, tillverkningsmärkning och en typgodkännandeskylt. Dessa märkningar indikerar att dörren har testats och uppfyller specifika brand- och säkerhetsstandarder. En branddörr kan också ha extra funktioner som tätningslist för att förhindra rökgenomträngning. Genom att kontrollera dessa detaljer kan man säkerställa att en dörr är avsedd för brandskydd.

Brandklassade dörrar behövs i olika situationer för att uppfylla brandsäkerhetskraven. I bostäder används de vanligtvis för att separera brandfarliga områden som garage eller tvättstugor från bostadsutrymmen. På arbetsplatser används de för att skapa brandsektioner och nödutgångar.

I offentliga byggnader, som skolor och sjukhus, används branddörrar för att skydda människor och egendom i händelse av brand. Därför är det viktigt att ha brandklassade dörrar där det finns en risk för brand eller där lagen kräver det för att säkerställa en trygg och säker miljö.

En branddörr är en dörr som uppfyller specifika brandsäkerhetsstandarder och har testats för att motstå spridningen av eld och rök under en viss tidsperiod. Dessa dörrar tillverkas vanligtvis av material som stål eller brandsäkert trä och är utformade för att förhindra att brand och rök sprids mellan olika områden i en byggnad.

De har också speciella tätningar och konstruktioner för att förbättra deras brandskyddande egenskaper. Att ha branddörrar installerade i strategiska delar av en byggnad är avgörande för att öka brandsäkerheten och ge människor mer tid att evakuera vid en brand.

Skillnaden mellan en vanlig dörr och en branddörr ligger främst i deras förmåga att motstå brand och rök. En vanlig dörr är inte konstruerad för att hålla tillbaka eld och rök under en brand, medan en branddörr är speciellt utformad och testad för att göra just det.

Branddörrar är tillverkade av material som är motståndskraftiga mot höga temperaturer och har specialtätningar för att förhindra att brand och rök sprids genom dörren. Dessutom har branddörrar en specifik klassificering baserad på deras förmåga att motstå brand under en viss tidsperiod, vilket gör det möjligt att bedöma deras effektivitet i olika brandsituationer. Därför är huvudskillnaden mellan dessa dörrar deras förmåga att ge brandskydd och förlänga evakuerings- och räddningstider vid en brand.

Se vårt sortiment av branddörrar

Vi har ett stort sortiment av branddörrar på lager!

Kontakta oss

08-442 15 40

Mån - Fre: 07:00-16:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

info@ekmansdorrar.se

Vi svarar alltid inom 24h

Bli kontaktad